Truy cập nội dung luôn

  HỌc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng 15/03/2017 | 9:10 AM  | View count: 322

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sức thuyết phục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên các cấp. Các cơ quan truyền thông, báo chí của thành phố tăng thời lượng và chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về kết quả học tập và làm theo Bác; về các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo.

Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong công tác tuyên truyền cần chủ động phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu với Ban Thường vụ chỉ đạo Ban Tuyên giáo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố, các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố và cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền, triển khai tổ chức giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vận động, tạo điều kiện để các văn nghệ sỹ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thành phố sẽ xét chọn, trao giải vào dịp sinh nhật Bác trong các năm 2018 và năm 2020 (tổ chức 2 năm 1 lần) và gửi các tác phẩm đạt giải cấp thành phố tham gia giải thưởng do trung ương tổ chức.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giới thiệu các gương tiêu biểu thật sự xuất sắc để tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác hằng năm.

(BTV)

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh