Truy cập nội dung luôn

  các lớp bồi dưỡng

TB tuyển sinh năm 2023 các lớp đào tạo và bồi dưỡng học tại trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP HN, các lớp Trung cấp LLCT hệ không tập trung học tại các quận huyện, các lớp BD cán bộ các Ban Đảng Thành ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội TP HN
Ngày đăng 08/02/2023 | 2:29 AM  | View count: 3512

Thông báo.

1. Tuyển sinh các lớp đào tạo và bồi dưỡng học tại Trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội năm 2023:

      - Thông báo số 15-TB/TĐTCBLHP: xem tại đây.

      -  Đơn xin dự tuyển: tải tại đây.

      -  Danh sách Cán bộ tham gia dự tuyển lớp TCLLCT: tải tại đây.

      -  Danh sách Cán bộ tham gia dự tuyển lớp bồi dưỡng CV, CVC: tải tại đây.

 

2. Kế hoạch mở các lớp Trung cấp LLCT hệ không tập trung năm 2023 tại các quận, huyện:

      - Kế hoạch số 07-KH/ TĐTCBLHP: xem tại đây.

      -  Đơn xin dự tuyển lớp TCLLCT tại quận, huyện : tải tại đây.

      -  Danh sách Cán bộ tham gia dự tuyển lớp TCLLCT tại quận, huyện : tải tại đây.

 

3. Kế hoạch mở các lớp Bồi dưỡng cán bộ các Ban Đảng Thành ủy, Ủy ban MTTQ và các tôt chức chính trị, xã hội TP Hà Nội năm 2023 (lớp học tại Trường ĐTCB Lê Hồng Phong):

      - Kế hoạch số 06-KH/ TĐTCBLHP về việc  mở các lớp BD cán bộ TP Hà Nội: xem tại đây.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh