Truy cập nội dung luôn

  các lớp bồi dưỡng

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K1A, K.2A, 3B-2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 08:12 AM  | View count: 711
Lớp bồi dưỡng

Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng cán bộ thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 12/04/2019 | 11:15 AM  | View count: 845
Lớp bồi dưỡng

Lịch giảng dạy Lớp BD Đối tượng kết nạp Đảng K.72A và Lớp BD Đảng viên mới K.36A

Ngày đăng 25/10/2018 | 03:39 PM  | View count: 595
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp BDNV Hội cho Cán bộ chuyên trách Hội nông dân TP Hà Nội năm 2018

Ngày đăng 19/10/2018 | 04:14 PM  | View count: 456
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp BDCB Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội năm 2018

Ngày đăng 05/10/2018 | 02:57 PM  | View count: 556
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát năm 2018 ( lớp 1-2-3 )

Ngày đăng 31/08/2018 | 04:40 PM  | View count: 481
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp tập huấn Nghiệp vụ công tác văn hóa - văn nghệ năm 2017

Ngày đăng 14/08/2017 | 03:45 PM  | View count: 526
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nội chính và Phòng chống tham nhũng năm 2017

Ngày đăng 03/08/2017 | 08:49 AM  | View count: 519
Lớp Bồi dưỡng

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh