Truy cập nội dung luôn

  các lớp bồi dưỡng

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K.1A-2020 và K.2A-2020

Ngày đăng 30/07/2020 | 11:13 AM  | View count: 622
Lớp Bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác mặt trận năm 2019

Ngày đăng 18/10/2019 | 07:57 AM  | View count: 549
Lớp bồi dưỡng

Lịch giảng toàn khóa lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K1.A-2019

Ngày đăng 19/08/2019 | 02:56 PM  | View count: 904
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập lớp Bồi dưỡng Cán bộ chuyên trách Hội nông dân TP Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 05/08/2019 | 04:25 PM  | View count: 463
Lớp bồi dưỡng

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K1A, K.2A, 3B-2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 08:12 AM  | View count: 770
Lớp bồi dưỡng

Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng cán bộ thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 12/04/2019 | 11:15 AM  | View count: 940
Lớp bồi dưỡng

Lịch giảng dạy Lớp BD Đối tượng kết nạp Đảng K.72A và Lớp BD Đảng viên mới K.36A

Ngày đăng 25/10/2018 | 03:39 PM  | View count: 623
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp BDNV Hội cho Cán bộ chuyên trách Hội nông dân TP Hà Nội năm 2018

Ngày đăng 19/10/2018 | 04:14 PM  | View count: 496
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp BDCB Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội năm 2018

Ngày đăng 05/10/2018 | 02:57 PM  | View count: 583
Lớp bồi dưỡng

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh