Truy cập nội dung luôn

  các lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2022

Ngày đăng 06/05/2022 | 09:07 AM  | View count: 631
Lớp Bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng K.80B ( Cục Thuế TP Hà Nội)

Ngày đăng 16/03/2022 | 10:26 AM  | View count: 306
Lớp Bồi dưỡng.

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cán bộ thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 21/02/2022 | 09:56 AM  | View count: 635
Lớp bồi dưỡng.

Thông báo đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Cộng hòa Pháp

Ngày đăng 29/10/2021 | 10:19 AM  | View count: 429
Thông báo.

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính chính K.1A-2021

Ngày đăng 15/09/2021 | 01:03 PM  | View count: 521
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch tổ chức thi các lớp tháng 04/2021

Ngày đăng 25/03/2021 | 12:26 PM  | View count: 1008
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 09:28 AM  | View count: 459
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡn ngạch chuyên viên chính K.1A-2020

Ngày đăng 01/09/2020 | 09:30 AM  | View count: 651
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch học tập Lớp BDCB chuyên trách Hội Nông dân TP Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 10/08/2020 | 11:18 AM  | View count: 560
Lớp Bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng K.77B (Tổng CT Vận tải Hà Nội)

Ngày đăng 30/07/2020 | 11:17 AM  | View count: 477
Lớp Bồi dưỡng.

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K.1A-2020 và K.2A-2020

Ngày đăng 30/07/2020 | 11:13 AM  | View count: 819
Lớp Bồi dưỡng

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh