Truy cập nội dung luôn

  các lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác mặt trận năm 2019

Ngày đăng 18/10/2019 | 07:57 AM  | View count: 652
Lớp bồi dưỡng

Lịch giảng toàn khóa lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K1.A-2019

Ngày đăng 19/08/2019 | 02:56 PM  | View count: 1066
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập lớp Bồi dưỡng Cán bộ chuyên trách Hội nông dân TP Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 05/08/2019 | 04:25 PM  | View count: 538
Lớp bồi dưỡng

Lịch giảng toàn khóa Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K1A, K.2A, 3B-2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 08:12 AM  | View count: 950
Lớp bồi dưỡng

Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng cán bộ thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 12/04/2019 | 11:15 AM  | View count: 1086
Lớp bồi dưỡng

Lịch giảng dạy Lớp BD Đối tượng kết nạp Đảng K.72A và Lớp BD Đảng viên mới K.36A

Ngày đăng 25/10/2018 | 03:39 PM  | View count: 697
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp BDNV Hội cho Cán bộ chuyên trách Hội nông dân TP Hà Nội năm 2018

Ngày đăng 19/10/2018 | 04:14 PM  | View count: 574
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp BDCB Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội năm 2018

Ngày đăng 05/10/2018 | 02:57 PM  | View count: 667
Lớp bồi dưỡng

Lịch học tập Lớp Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát năm 2018 ( lớp 1-2-3 )

Ngày đăng 31/08/2018 | 04:40 PM  | View count: 579
Lớp bồi dưỡng

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh