Truy cập nội dung luôn

  TIn mới nhận

TB tuyển sinh năm 2024 các lớp TCLLCT và Bồi dưỡng học tại trường ĐTCB Lê Hồng Phong TPHN. Kế hoạch phối hợp mở lớp TCLLCT của các quận huyện (lớp học dành cho cán bộ, CC,VC và đối tượng khác của TPHN) học tại TTBDCT các quận huyện, đơn vị trực thuộc
Ngày đăng 01/02/2024 | 8:16 AM  | View count: 596

Thông báo.

1. THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG NĂM 2024 (LỚP HỌC DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG KHÁC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ĐỊA ĐIỂM HỌC TẠI TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG, SỐ 220 ĐƯỜNG LÁNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI):

      - Thông báo số 07-TB/TĐTCBLHP: xem tại đây.

      -  Đơn xin dự tuyển: tải tại đây.

      -  Danh sách Cán bộ tham gia dự tuyển lớp TCLLCT: tải tại đây.

      -  Danh sách Cán bộ tham gia dự tuyển lớp bồi dưỡng CV, CVC: tải tại đây.

 

2. KẾ HOẠCH PHỐI HỢP MỞ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁC QUẬN HUYỆN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ĐƯỢC GIAO CHỈ TIÊU NĂM 2024 (LỚP HỌC DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG KHÁC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ĐỊA ĐIỂM HỌC TẠI TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ CÁC QUẬN, HUYỆN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI):

      - Kế hoạch số 04-KH/ TĐTCBLHP: xem tại đây.

      - Công văn số 43-CV/ TĐTCBLHP: xem tại đây.

      -  Đơn xin dự tuyển lớp TCLLCT tại quận, huyện : tải tại đây.

      -  Danh sách Cán bộ tham gia dự tuyển lớp TCLLCT tại quận, huyện : tải tại đây.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh