Truy cập nội dung luôn

  TIn mới nhận

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI ĐIỆN BIÊN PHỦ - LỊCH SỬ VÀ KÝ ỨC
Ngày đăng 06/05/2024 | 10:31 AM  | View count: 30

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngay lập tức, chúng ta đã phải đối mặt với âm mưu và những hành động quay trở lại xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã nhất tề đứng lên thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính; đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, từng bước đánh bại các chiến lược quân sự của bè lũ thực dân, giành được những thắng lợi quan trọng trên các chiến trường.

      Đầu tháng 12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, tập trung đại bộ phận lực lượng chủ lực của ta lên mặt trận Điện Biên Phủ, tấn công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp trên chiến trường Đông Dương. Thực hiện tư tưởng chỉ đạo, quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, quân và dân ta đã khẩn trương chuẩn bị tốt mọi mặt và bước vào trận chiến với ý chí quyết chiến quyết thắng cao độ.

      Ngày 07/5/1954, lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã hiên ngang tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, báo hiệu chiến thắng vẻ vang.

      Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; chiến thắng của đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, của ý chí “dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng”; của tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; đồng thời là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt của quân và dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

      Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), nhằm cung cấp cho bạn đọc những góc nhìn, nhận định, đánh giá khách quan về giá trị lịch sử, tầm vóc và ý nghĩa quan trọng của Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần tái hiện những ngày tháng hào hùng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong trận quyết chiến chiến lược, góp phần quyết định tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta, đồng thời, gửi lời tri ân sâu sắc đến các anh hùng, chiến sĩ, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong..., đã anh dũng hy sinh xương máu và tuổi thanh xuân cho chiến thắng lịch sử này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức do Tỉnh ủy Điện Biên, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn.

      Cuốn sách tuyển chọn các bài viết phân tích, đánh giá sâu sắc về chiến dịch Điện Biên Phủ của các tướng lĩnh có mặt trực tiếp, chỉ huy, tham gia chiến dịch năm ấy, các nhà khoa học, nhà bình luận quân sự, nhà văn, nhà báo ở trong và ngoài nước đã được đăng tải trên các tạp chí Xưa & Nay, Lịch sử quân sự, Lý luận chính trị. Nội dung cuốn sách được kết cấu làm ba phần gồm 62 bài viết:

       Phần thứ nhất: Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sáng ngời bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

       Phần thứ hai: Những con người làm nên lịch sử.

       Phần thứ ba: Điện Biên Phủ - Những ngày tháng 5 lịch sử.

      Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành quý I năm 2024.

      Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

 

                   Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền – Phòng TC,HC,TT,TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh