Truy cập nội dung luôn

  Tin nhà trường

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG - GIẢI PHÁP HƯỚNG TỚI THỰC CHẤT VÀ HIỆU QUẢ
Ngày đăng 12/06/2024 | 8:07 AM  | View count: 69

Sáng ngày 12/6/2024, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức Toạ đàm khoa học cấp Trường lần 4 năm 2024 với chủ đề “Công tác thi đua, khen thưởng ở Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội - Giải pháp hướng tới thực chất và hiệu quả”.

      PGS,TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH; TS Vũ Lộc An, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐKH; ThS Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Phòng tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu; ThS Nguyễn Như Khánh, Thư ký HĐKH Trường  chủ trì Tọa đàm. Dự Tọa đàm có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Trường. 

      Báo cáo đề dẫn Tọa đàm do TS Vũ Lộc An, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐKH Nhà trường đã khẳng định: Công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động của xã hội nói chung và của Nhà trường nói riêng.

      Trong những năm qua, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã rất quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, các tổ chức chính trị xã hội việc phát động, xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, quan tâm biểu dương khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích đột xuất. Công tác bình xét, suy tôn để khen thưởng được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định.

      Bên cạnh đó công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: phong trào thi đua của Trường có lúc chưa sôi nổi, chưa đi vào chiều sâu; chủ yếu thực hiện theo đợt, theo chuyên đề. Công tác kiểm tra thi đua gắn với kiểm tra công vụ chưa được thực hiện kịp thời; việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến có lúc chưa thường xuyên.

Một số hình ảnh đại biểu tham luận tại Tọa đàm

      Ban tổ chức của Toạ đàm nhận được 22 bài viết của các tác giả là cán bộ, viên chức, người lao động trong Nhà trường. Tại buổi Tọa đàm có 06 tham luận và 04 ý kiến trao đổi, các tham luận và ý kiến trao đổi tập trung vào các giải pháp, biện pháp đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Các ý kiến phát biểu tại buổi Toạ đàm nhằm làm rõ:

       Thứ nhất, làm rõ hơn cơ sở lý luận, ý nghĩa về công tác thi đua, khen thưởng ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội.

       Thứ hai, làm rõ hơn cơ sở thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội.

       Thứ ba, đề xuất các giải pháp nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

PGS.TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường

phát biểu kết luận Tọa đàm.

      Phát biểu kết luận buổi Tọa đàm, PGS.TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH biểu dương cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường, đặc biệt là phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu là đơn vị chủ trì phần chuyên môn đã tích cực tham gia viết bài, tham dự, phát biểu ý kiến tại Hội thảo. Đồng chí khẳng định, Tọa đàm đã mang tính ứng dụng cao, thiết thực, đảm bảo tính khoa học. Thông qua các ý kiến phát biểu tại Tọa đàm, chúng ta sẽ một lần nữa khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn, trường tồn về thi đua ái quốc; khẳng định vai trò, ý nghĩa của thi đua, khen thưởng là động lực phát triển; đánh giá được thực trạng tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong chỉ đạo; có giải pháp đột phá mang tính chiến lược để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn với công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

      PGS.TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH tin tưởng với các kinh nghiệm được chia sẻ sẽ được các cá nhân và các đơn vị nghiên cứu áp dụng vào thực tế để từ đó có nhận thức và hành động đẩy mạnh các phong trào thi đi vào thiết thực và hiệu quả và công tác thi đua khen thưởng của Nhà trường ngày càng phát triển, đi vào thực chất và hiệu quả./.

 

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hương

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh