Truy cập nội dung luôn

  Tư liệu thư viện

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI TỪ ĐIỂN TỔ CHỨC VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC
Ngày đăng 08/05/2017 | 4:02 PM  | View count: 554

(Sách tham khảo - Tg: Lê Quang Thưởng, 2017, 1.380 tr, 27cm)

     Đồng chí Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Với vốn hiểu biết phong phú về hệ thống chính trị, về tổ chức bộ máy, về công tác tổ chức - cán bộ của một người đã có thâm niên nhiều năm gắn bó với cơ quan tham mưu chiến lược và hoạch định chính sách về tổ chức - cán bộ của Đảng và Nhà nước, cho nên trong cuốn sách tác giả trình bày khá thuyết phục các mục từ về tổ chức bộ máy của toàn bộ hệ thống chính trị ở nước ta.

     Với số lượng gần 3.000 mục từ được trinh bày cặn kẽ, tỉ mỉ, cuốn từ điển chứa đựng một khối lượng tri thức khá đồ sộ với thông tin mới và cập nhật những quy định mới của luật, nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của nhiều tổ chức. Cuốn sách gồm 3 phần: 

     

- Phần I: Về tổ chức

- Phần II: Về công tác tổ chức

- Phần III: Những mục từ liên quan đến tổ chức và công tác tổ chức

     Phần quan trọng của cuốn sách được trình bày khá chi tiết, tương đối đầy đủ các tổ chức của hệ thống chính trị ở Việt Nam đương đại. Mỗi tổ chức, như các ban của Đảng, các bộ của Chính phủ, được trình bày quá trình ra đời, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, nơi đóng trụ sở và hoạt động trên cơ sở quyết định, luật, nghị định do cơ quan có thẩm quyền quy định.

     Trong thời kỳ đổi mới, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức mới của nhiều ngành nghề, nhiều cấp độ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Những tổ chức như vậy được tác giả cập nhật khá đầy đủ trong cuốn sách.

     Trong lịch sử, nhất là lịch sử cận đại, ở nước ta đã từng tồn tại nhiều loại hình tổ chức đến nay không còn hoạt động nhưng lại hiện hữu khá phổ biến trong các văn kiện, sách, báo, tạp chí, như các bộ trong thời phong kiến, các tổ chức tiền thân của Đảng, của Mặt trận…; các tổ chức phổ biến trên thế giới, các tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cũng được cuốn sách giới thiệu một cách khái quát.

     Một nội dung quan trọng khác của cuốn sách là các mục từ về hệ thống các chức danh công chức, viên chức trong hệ thông chính trị nước ta, và những mục từ về công tác tổ chức và liên quan đến công tác tổ chức.

     Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc !

                                                                   Tin: Phan Thị Thu Hiền - Nguyễn Thanh Nga

                                                                      Chuyên viên Phòng Nghiên cứu KH-TT-TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh