Skip to Content

  Tài liệu

Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Publish date 23/09/2013 | 10:42 AM  | View count: 2394

Ngày 18/9/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-BNV ban hành Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem toàn văn Quyết định, Tài liệu đào tạo bồi dưỡng tại:  QĐ1045  ; Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng:  Phần I   Phần II   Phần III

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh