Truy cập nội dung luôn

  Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý và phục vụ giảng dạy ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội”.
Ngày đăng 25/10/2021 | 10:43 AM  | View count: 287

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, chiều ngày 25/10/2021 Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý và phục vụ giảng dạy ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội”. Chủ trì Hội thảo đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Nhà trường PGS, TS Phạm Minh Anh.

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Đỗ Lê Triều - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Xây dựng Đảng đã nhấn mạnh Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện tư duy lý luận và thực tiễn mang tầm nhìn chiến lược về sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 46 bài tham luận của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, giảng viên, viên chức và người lao động trong Nhà trường. Các tham luận tập trung trao đổi, thảo luận về những quan điểm, chủ trương mới của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII để vận dụng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý và phục vụ giảng dạy trong Nhà trường. 

Đồng chí  Đỗ Lê Triều - Phó Bí  thư  Đảng ủy, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng đọc đề dẫn Hội thảo

     Kết luận Hội thảo, PGS,TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Nhà trường ghi nhận và đánh giá cao các tham luận đã tập trung phân tích làm rõ những nội dung cụ thể trong việc vận dụng các Nghị quyết vào từng bài giảng, phần học. Thông qua việc phân tích, nghiên cứu những nội dung cơ bản của Nghị quyết và xuất phát từ vị trí, đặc thù công việc, chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi giảng viên sẽ ý thức đầy đủ hơn về trách nhiệm trong việc nghiên cứu, học tập và quán triệt nội dung của nghị quyết đại hội, đồng thời vận dụng có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng chí cũng đánh giá cao các tác giả đã chuẩn bị chu đáo, tích cực thảo luận và đặc biệt công tác tổ chức tốt đã góp phần tạo nên sự thành công của buổi Hội thảo.

PGS, TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học
Nhà trường phát biểu bế mạc Hội thảo.

 

Tin ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hương

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh