Truy cập nội dung luôn

  Hợp tác quốc tế

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 15/03/2017 | 10:35 AM  | View count: 873

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1542-QĐ/TU về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2744-QĐ/TU ngày 14/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc ban hành “Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội”

Theo quy chế, các hoạt động đối ngoại của Thành phố bao gồm: Các hoạt động hợp tác, giao lưu với thủ đô, thành phố của các nước và vùng lãnh thổ về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; Tổ chức và quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và đón tiếp các đoàn quốc tế đến Hà Nội; Quản lý nhà nước về đối ngoại của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Hà Nội; Tiếp nhận các hình thức khen thưởng của thủ đô, thành phố, tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng; Kiến nghị tặng, xét tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, cấp thành phố cho những tổ chức, cá nhân người nước ngoài có thành tích xuất sắc được công nhận; Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Thành phố; Ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế; Công tác đối ngoại kinh tế; Công tác đối ngoại văn hóa; Công tác quản lý, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Công tác quản lý các hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố; Thông tin tuyên truyền đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại thành phố Hà Nội; theo dõi, tổng hợp thông tin về tình hình quốc tế và khu vực có liên quan, tác động đến thành phố Hà Nội; Các hoạt động đối ngoại nhân dân; Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trực thuộc Thành phố đi ra nước ngoài; Những vấn đề đối ngoại không nêu tại điều này được giải quyết theo các quy định của pháp luật và các thông lệ quốc tế phù hợp với chính sách và đường lối đối ngoại của Việt Nam.
Quy chế cũng quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục liên quan tới hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội; việc tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, các đảng ủy khối, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh