Truy cập nội dung luôn

  Tài liệu

Tài liệu Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương
Ngày đăng 04/07/2014 | 10:48 AM  | View count: 655

Ngày 15/01/2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-BNV về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem toàn văn Quyết định và Tài liệu bồi dưỡng:

- Quyết định số 39/QĐ-BNV và Công văn hướng dẫn sử dụng tài liệu: Tại đây

- Tài liệu Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương: Tại đây

 

 
 

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh