Truy cập nội dung luôn

  Tài liệu

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương
Ngày đăng 26/09/2014 | 10:52 AM  | View count: 1039

Ngày 03/7/2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 685/QĐ-BNV ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 - Quyết định số 685/QĐ-BNV:   Tại đây

- Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương: Tại đây

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh