Truy cập nội dung luôn

  TIn mới nhận

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
Ngày đăng 31/01/2024 | 7:04 AM  | View count: 32

Để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, công tác cán bộ hiện nay cần phải có những sự đổi mới, nâng cao chất lượng nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ năng lực chuyên môn và đạo đức cách mạng, đủ sức gánh vác những trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; thực hiện tốt những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”, vừa có “đức” vừa có “tài”.

      Cuốn sách trình bày hệ thống quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về đội ngũ cán bộ; đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở nước ta kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay. Từ đó, phân tích, đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cán bộ và từng khâu trong công tác cán bộ, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan của tình trạng đó. Đồng thời, các tác giả đã đưa ra hệ thống quan điểm, định hướng, mục tiêu, giải pháp chung và cụ thể cho từng khâu công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Việt Nam đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

      Cuốn sách gồm 3 chương:

       Chương I: Một số vấn đề về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ.

       Chương II: Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong thời gian qua.

       Chương III: Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới.

      Cuốn sách chuyên khảo “Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới” của đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ ba, có chỉnh sửa, bổ sung phát hành tháng 10 năm 2023.

      Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

 

                   Tin và ảnh: Phan Thị Thu Hiền – Phòng TC,HC,TT,TL

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh