Truy cập nội dung luôn

  TIn mới nhận

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO CÁN BỘ CÁC BAN, BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG NĂM 2024
Ngày đăng 29/02/2024 | 7:14 AM  | View count: 1665

Trung cấp lý luận chính trị

 

1. Thông báo tuyển sinh năm 2024: xem tại đây.

 

2. Danh sách dự tuyển lớp TCLLCT: tải tại đây.

 

3. Đơn dự tuyển lớp TCLLCT: tải tại đây.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh