Truy cập nội dung luôn

  Tin tức sự kiện

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG “NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XIII) VÀO GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC Ở TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI”.
Ngày đăng 11/04/2024 | 12:02 PM  | View count: 150

Sáng ngày 11/4/2024, Hội đồng khoa học Trường ĐTCB Lê Hồng Phong đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) vào giảng dạy lý luận chính trị và công tác ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội”.

      PGS.TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH; TS. Vũ Lộc An, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐKH; ThS Nguyễn Như Khánh, Thư ký HĐKH Nhà trưởng chủ trì Hội thảo.

      Dự Hội thảo có các đồng chí trong BGH, cán bộ, giảng viên, viên chức trong toàn Trường.

Thường trực Hội đồng khoa học Nhà trường chủ trì Hội thảo

      Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Vũ Lộc An, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐKH Nhà trường nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) được tổ chức từ ngày 02 đến ngày 08/10/2023, Hội nghị đã thảo luận và ban hành 4 Nghị quyết quan trọng, đó là: Nghị quyết số 42 – NQ về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43 – NQ về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết 44-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Việc nghiên cứu, vận dụng các Nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị vào giảng dạy lý luận chính trị và công tác ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội là việc làm cần thiết để bổ sung, cập nhật các quan điểm, chủ trương mới của Đảng vào trong giảng dạy lý luận chính trị cũng như trong công tác của cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường.

      Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐKH trường đề nghị các đại biểu dự Hội thảo tập trung đi sâu phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban hành các Nghị quyết, những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết cần nghiên cứu, vận dụng vào giảng dạy lý lận chính trị và trong công tác ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội.

PGS.TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng,

Chủ tịch HĐKH phát biểu kết luận Hội thảo

      Có 50 bài tham luận của cán bộ, giảng viên Nhà trường gửi đến Hội thảo và đã có 9 bài tham luận, 6 ý kiến trao đổi tại Hội trường. Các tham luận và ý kiến phát biểu với góc nhìn và cách tiếp cận khác nhau đã tập trung đi sâu phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, những điểm mới, những nội dung cần nghiên cứu, vận dụng, bổ sung cập nhật vào các bài giảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà các Nghị quyết đã đề ra, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo

      Phát biểu kết luận Hội thảo PGS.TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH Nhà trường biểu dương cán bộ, giảng viên, viên chức tích cực tham gia viết bài và dự Hội thảo, biểu dương Phòng QLĐT và NCKH tích cực tham mưu và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Hội thảo. Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) là Hội nghị Trung ương bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là của Ban Chấp hành Trung ương. 4 Nghị quyết quan trọng được ban hành sau Hội nghị có nhiều nội dung liên quan đến các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và trong công tác của Nhà trường cần được nghiên cứu thấu đáo và vận dụng sáng tạo vào các bài giảng, làm sâu sắc hơn tinh thần của các Nghị quyết. PGS.TS Phạm Minh Anh tin tưởng, thành công của Hội thảo có sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường tích cực nghiên cứu, học tập, vận dụng các Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, quyết tâm xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trở thành trường chính trị chuẩn quốc gia mức độ I vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống của Nhà trường (11/2024)./.

 

Tin và ảnh: Vũ Hoài Nam.

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh