Truy cập nội dung luôn

  Tin tức sự kiện

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
Ngày đăng 29/06/2024 | 2:56 PM  | View count: 128

Chiều ngày 28/6/2024, Đảng bộ Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. PSG,TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

      Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Lê Triều, Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, BGH Nhà trường cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Đỗ Lê Triều, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

      Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do đồng chí Đỗ Lê Triều trình bày cùng 4 ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị đã thống nhất nhận định: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ Nhà trường đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi khá toàn diện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, cụ thể là

       Về công tác đào tạo bồi dưỡng, đã triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở lớp, đã khai giảng 34 lớp học mới với 2.543 học viên, trong đó có 01 lớp Cao cấp LLCT; 28 lớp Trung cấp LLCT; 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tích cực thực hiện công tác tuyển sinh và khai giảng các lớp Trung cấp LLCT cho cán bộ các cơ quan Trung ương.

       Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế được đẩy mạnh, đã triển khai thực hiện 03 đề tài khoa học cấp Trường năm 2024; Trường tiếp tục triển khai 02 đề tài khoa học cấp Thành phố. Tổ chức 02 hội thảo khoa học, 04 toạ đàm khoa học cấp Trường ; 06 hội thảo khoa học cấp khoa. Tổ chức 2 cuộc NCTT cấp Trường và 07 cuộc NCTT cấp khoa; 61/67 giảng viên thực hiện thao giảng cấp Khoa. Đã phát hành và triển khai biên tập 02 số Nội san. Có 62 đảng viên viết bài tham gia Cuộc thi viết Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024.

PSG,TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

       Công tác xây dựng Đảng được chú trọng thông qua việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã triển khai tốt đợt sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Ch í Minh về ý nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ”. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

       Công tác kiếm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra của Đảng ủy đối với 01 chi bộ; 01 cuộc giám sát của UBKT đối với 01 chi ủy chi bộ.

       Hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội, nhất là tổ chức Công đoàn có nhiều khởi sắc góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

       Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, hội nghị đã xác định cần tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ chủ yếu.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí PSG,TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường biểu dương, ghi nhận cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động toàn Trường trong 6 tháng đầu năm 2024. Bí thư Đảng ủy Nhà trường đã khái quát những kết quả nổi bật đã đạt được của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó, đồng chí khẳng định quyết tâm của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Hội nghị đã xác định, trong đó tập trung lãnh đạo hoành thành các tiêu chí để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận Nhà trường là trường chính trị chuẩn mức độ I; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà trường, 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11./.

 

Tin và ảnh: Vũ Hoài Nam

  Văn bản Nhà trường

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thư viện ảnh